DE STEENMARTER

 

Steeds vaker komt de steenmarter, ookwel stadsmarter, negatief in het nieuws. De steenmarter rukt op in Nederland en omliggende Europese landen en veroorzaakt steeds meer overlast aan auto's en huizen. Op deze website vindt u alles wat u over de steenmarter wilt weten. Wij besteden hier aandacht aan uiterlijke kenmerken van de steenmarter, gedrag, overlast, zijn leefgebied in Nederland en verschillen met andere leden uit de marter familie, waaronder de boommarter. Tevens vindt u het laatste nieuws over steenmarters op deze website. Daarnaast besteden we aandacht aan apparaten die steenmarters en overlast door de steenmarter kunnen voorkomen en varjagen in huis en auto. Tot slot geven wij uitgebreide informatie over autoverzekeringen en steenmarters. Welke verzekering kunt u het beste nemen als u in de gevarenzone woont?

 

De steenmarter (stadsmarter) is een roofdier uit de marterfamilie (hermelijnen, wezels, bunzingen, fretten, dassen, otters, nertsen en marters). Marters hebben een lang lichaam met korte poten, het zijn vleeseters, ze kunnen goed klimmen en passen zich makkelijk aan aan verschillende omstandigheden. Qua uiterlijk kunnen ze op een kat of op een kleine vos lijken.

 

steenmarter_vooraanzicht steenmarter_sneeuw steenmarter_steen steenmarter_boom
Foto: steenmarter vooraanzicht Foto: steenmarter in de sneeuw Foto: steenmarter op steen Foto: steenmarter in boom

 

Uiterlijke kenmerken steenmarter

Een volwassen steenmarter is tussen de 40 en 50 centimer lang, met relatief korte poten. De staart in ongeveer 25 centimer lang. Steenmarters zijn bruin van kleur met een (grijs)witte vlek op hun keel en borst. Mannelijke steenmarters wegen 1,5 tot 2,0 kilo, vrouwtjes wegen 0,7 tot 1,7 kilo. Steenmarters hebben een heel eigen 'huppelende' manier van lopen. Ze kunnen goed klimmen en sprongen tot 1,5 meter hoog maken. Ook zijn steenmarters erg flexibel en kunnen ze kleine gaten (5 tot 7 centimer in doorsnee) kruipen. Steenmarters leggen uitwerpselen van 4 tot 8 centimeter lang en 0,5-1,5 centimeter dik. Dit lijken ‘worstjes’ met een gedraaide punt, vaak in de vorm van een vraagteken. Vaak zijn er nog pitten van steenvruchten in zichtbaar. Zie hierboven foto's van de steenmarter in zijn natuurlijke omgeving.

Filmpje van de Steenmarter (via Natuurbericht / Zoogdiervereniging)

 

Gedrag van de steenmarter

In de natuur eten steenmarters vooral vlees (kikkers, muizen, ratten, eekhoorns), aangevuld met vruchten en eieren. Als de steenmarter naar de steden en dorpen trekt (wat steeds vaker gebeurt) dan eet de steenmarter ook rondslingerend afval. Ook valt de steenmarter soms kippen, konijnen of andere kleine huisdieren aan. Steenmarters zijn vooral 's nachts actief. Overdag zoeken ze vaak een rustige plek op, wisselend zijn dat in de zomer, hopen takken, greppels en holle bomen. In winter zijn spouwmoren, funderingen, zolders, kelders en schuren favoriet. Wanneer de steenmarter actief is blijft hij graag in de beschutting. Hij loopt niet graag op open terrein maar verplaatst zich lang bosjes of gebouwen. Ook worden steenmarters waargenomen in dakgoten, langs regenpijpen, in funderingen en in schuren.

 

Geluid steenmarter

Van nature is de steenmarter geen herriemaker en maakt de steenmarter weinig tot geen geluid. Het meest opvallende geluid dat men hoort van de steenmarter is het stommelen in of rondom het nest. Dit geluid lijkt op het geluid van een "inbreker op zolder". Als de steenmarter angstig is kan deze schreeuwende, fluitende of piepende geluiden maken. Daarnaast kan een steenmarter ook tokkelen of mekkeren bij tevredenheid (net zoals een kat kan spinnen). Als steenmarters vechten kunnen ze harde, krijsende geluiden voortbrengen.

 

Verspreiding en prevalentie steenmarters

De oorspring van de steenmarter ligt in Zuid- en Oost-Europa en Azie. De decennia is de steenmarter getrokken naar Midden-Europa en de laatste jaren is de steenmarter steeds frequenter gesignaleerd in Noord-West Europa, inclusief Nederland. Een steenmarter kiest als voorkeursbiotoop voor zijn territorium traditioneel een landelijke omgeving, het liefst in de nabijheid van menselijke activiteit (ook in verband met voedsel), maar ook kunnen steenmarters diep in de bossen of op rotsen leven. De laatste jaren zijn er echter ook diverse meldingen van steenmarters die in steden leven. Waarom de steenmarter steeds vaker in steden lijkt voor te komen is nog niet bekend. De steenmarter verkiest een afgezonderde plaats als schuiloord, inbegrepen schuilplaatsen in bouwwerken van menselijke oorsprong. In Nederland komt de steenmarter vooral voor in de oostelijke rand van het land, met name in Limburg, Brabant, Overijssel, Gelderland en Groningen zijn steenmarters erg actief.

 

steenmarters_Nederland_2005 steenmarters_Nederland_2008

Steenmarters in 2005: 67 steenmarters gemeld

Steenmarters in 2008: 243 steenmarters gemeld

steenmarters_Nederland_2011 steenmarters_Nederland_2012
Steenmarters in 2011: 293 steenmarters gemeld

Steenmarters in 2012: 353 steenmarters gemeld

Bovenstaande kaarten en data komen van Waarneming.nl

 

De marterfamilie

De steenmarter is een roofdier uit de familie van de marterachtigen (Mustelidae). De familie van de marterachtigen heeft vier onderfamilies, te weten Otters (Lutrinae met zes geslachten van otters met oa Europese otter, zeeotter en rivierotter), Euraziatische dassen (Melinae met vijf geslachten met oa de varkensdas, Euraziatische das en stinkdas), Mellivorinae (kleine onderfamilie met alleen de honingdas als geslacht) en de Echte marters (Mustelinae met zes geslachten). De zes geslachten in de onderfamilie Echte marters zijn (1) Eira, met de tayra, een Zuid Amerikaanse martersachtige, (2) Galictis, met de grison, een marterachtige die voorkomt in Midden- en Zuid-Amerika, (3) Gulo, met de veelvraat, een grote marterachtige die leeft in Alaska, Canada en Rusland, (4) Ictonyx, met de zorilla, ook wel de gestreepte bunzing, een marterachtige die leeft in Zuid- en West-Afrika, (5) Martes, met Amerikaanse marter, Maleise bonte marter, steenmarter, boommmarter, Japanse marter, vismarter en sabelmarter, (6) Mustela, met bergwezel, hermelijn, steppebunzing, langstaartwezel, Japanse wezel, Europese nerts, zwartvoetbunzing, wezel, Europese bunzing (met afgeleid de fret), Siberische wezel, Amerikaanse nerts). Hieronder beschrijven we de overeenkomsten en verschillen tussen de steenmarter en de belangrijkste (vanuit Nederlands perspectief) leden van de marterfamilie.

 

Boommarter

De Boommarter is meestal donkerder van kleur dan de steenmarter. Ook heeft de boommarter een gele bef waar de steenmarter een witte vlek heeft (keel, borst, voorpoten). De boommarter heeft ook langere en bredere oren en ook een kortere en bredere snuit dan de steenmarter. De boommarter varieert in grootte en gewicht (tussen 20 en 50 centimeter voor de romp en tussen 500 gram en 2500 gram zwaar). De boommarter is zelfzamer dan de steenmarter en de boommarter leeft voornamelijk in het bos en zoekt veel minder de menselijke omgevingen op dan de steenmarter doet. Als u een marter waarneemt in een stad of dorp is het hoogstwaarschijnlijk een steenmarter en geen boommarter. Net als de steenmarter is de boommarter een nachtdier en overdag dus nauwelijks actief. Ook de boommarter is een beschermde diersoort.

 

Bunzing

De bunzing is donkerbruin met een lichtbruine zijkant (flank). Op de oren van de bunzing hebben witte randjes en de kop is deels ook wit, met uitzondering van een donker masker. In de winter is de vacht opgezet waardoor de bunzing er in de winter dikker uitziet dan in de zomer. De bunzing is kleiner dan de steenmarter, mannetjes worden maximaal 45 centimter (500 tot 1500 gram) en vrouwtjes worden maximaal 35 centimeter (400 tot 800 gram). Net als stinkdieren verspreiden bunzingen een penetrante lucht waarmee ze hun territorium afbakenen. Bunzingen leven in de natuur en zullen niet snel mensen opzoeken. De bunzing kan ook goed uit de voeten in het water. In Limburg wordt de bunzing ook wel een ulling genoemd. Net als de steenmarter zijn bunzingen nachtdieren. De bunzing is de wilde voorvader van de fret.

 

Das

De das heeft een grijze bovenkant en zwarte poten. De punt van de staart en de oren van de das zijn wit. De kop van de das is opvallen wit-zwart gestreept. Dassen kunnen groter worden dan de steenmarter, namelijk tot 80 centimeter met een staart van nog eens 20 centimeter. Ook kunnen dassen makkelijk een gewicht van 15 kilo bereiken. Dassen leven in burchten, in bossen, vooral op de Veluwe. De das is, net als de steenmarter, een beschermde diersoort.

 

Hermelijn

De hermelijn lijkt enigszins op de steenmarter. De hermelijn heeft ook een bruine vacht en een witte of lichtgele bef. De hermelijn is wel kleiner dan de steenmarter en bereikt een grootte van maximaal 30 centimeter en een gewicht van maximaal 500 gram. De hermelijn is slanker dan de steenmarter. Ook heeft de hermelijn een dunnere staart en een dunnere en langere nek. Hermelijne zijn zowel 's nachts als overdag actief. De hermelijn komt in heel Nederland voor.

 

 


LAATSTE NIEUWS OVER DE STEENMARTER

 

Steenmarter houdt huis in Wapse en omgeving

6 juni 2014 - Steenmarters houden huis in Wapse en omgeving. Ze richting complete slachtingen aan in kippenrennen. De dieren schrikken echter ook niet terug van rooftochten door dakgoten en onder dakpannen, op zoek naar jonge vogels. Met alle schade aan daken van dien. "Ze zitten echt overal. Het barst hier van de marters", zegt Lute Haveman. Hij woont zelf aan de Ten Darperweg, die aan de zuidzijde van Wapse door en langs het dorp loopt. "Een jaar geleden waren de steenmarters vooral in deze hoek van het dorp actief, nu zitten de marters aan de noordkant van Wapse." Haveman is jager en wordt door zijn dorpsgenoten nauwgezet op de hoogte gehouden van de strooptochten van de steenmarter. "Maar ja, het is een beschermde diersoort. Daar mag ik niet op schieten." De steenmarter is een 40 tot 50 centimeter lange rover. Hij heeft een bruine vacht met een witte keelvlek. Haveman weet van kippenhouders in het dorp die 'de ren al helemaal leeg hebben' (Bron: DVHN).

 

Mooi filmpje van steenmarter door de Zoogdiervereniging

28 mei 2014 - De Zoogdiervereniging heeft met hulp van het Prins Bernhard Cultuurfonds en Groen&Doen van een vijftal aansprekende soorten nieuwe, educatieve filmpjes gemaakt. De komende maanden lanceren wij deze filmpjes. De aftrap wordt gemaakt met de steenmarter. De steenmarter is bezig met een opmars in Nederland. Dit succes heeft ook een keerzijde. Want door zijn gedrag kan de steenmarter overlast veroorzaken. Het is een uitdaging hoe hiermee om te gaan. Overlast van de steenmarter maakt veel emoties los. Dat is begrijpelijk, want doorgeknaagde autokabels en stankoverlast in huis zijn geen pretje. Nu verspreidt de steenmarter zich ook naar delen van het land waar hij al lange tijd niet meer voorkomt. En dus ook naar mensen die niet meer gewend zijn om met de steenmarter samen te leven. Gelukkig kan het wel, samenleven met de steenmarter. Veel overlast is te voorkomen, wanneer in huis of tuin tijdig de juiste maatregelen worden getroffen. Bij voorkeur preventief, want de wet staat veel maatregelen niet toe. Zoals het afsluiten van vaste verblijfplaatsen en het wegvangen of zelfs doden van steenmarters. Om die reden heeft de Zoogdiervereniging tijdens het Jaar van de Steenmarter in 2013 de website www.steenmarterinfo.nl gelanceerd. Hierop staan vele tips om te leren samenleven met de steenmarter. Naast dat hij overlast kan veroorzaken is de steenmarter een prachtig zoogdier dat in Nederland in het wild voorkomt. Gaan steenmarters in winterslaap? Wanneer worden de jongen geboren? Waar komen steenmarters voor? Nu is er een nieuw filmpje dat antwoord geeft op deze vragen. Hierin wordt de levenswijze van de steenmarter door het jaar heen uitgelegd met mooie beelden en professionele animaties (Bron: Natuurbericht.nl).

 

Steenmarters bijten auto's kapot in Leuven

28 december 2013 - Steenmarters die toeslaan in geparkeerde wagens en er essenti;ële draden doorbijten, het komt steeds vaker voor in en rond Leuven. De laatste weken is het een echte plaag. Bij sommige garagehouders rolt dagelijks een nieuw slachtoffer binnen van de bijtgrage beestjes. Het ultieme afschrikmiddel, daarover is niet iedereen het eens. De steenmarter heeft, vooral in de winter, de onhebbelijke gewoonte om de motorwarmte van een geparkeerde wagen op te zoeken en de bekabeling door te bijten. In Leuven is er de jongste weken weer een echte plaag. De beestjes komen tot in het stadscentrum de warmte opzoeken en dringen daarbij ook binnen in garageboxen. In de Ford-Garage Beckers in Heverlee komt er dagelijks minstens een klant met doorgebeten kabels langs. 'We merken dat dit in de winter frequenter voorkomt, maar het was nog nooit zo erg als de voorbije maanden', klinkt het (Bron: Nieuwsblad.be).

 

Andere benadering steenmarter van de Zoogdiervereniging

28 december 2013 - Afgelopen jaar is door de Zoogdiervereniging uitgeroepen tot het Jaar van de Steenmarter. De vereniging heeft een kast ontwikkeld waarin de steenmarter kan wonen. Het betreft vooralsnog een prototype van de steenmarterkast. In het onderstaande filmpje is de kast te zien en geeft men uitleg over hoe de kast gebruikt moet worden om steenmarters in de tuin te houden.

Volgens de Zoogdiervereniging zijn steenmarters een waardevolle aanvulling voor uw tuin en kun je met enkele tips zorgen dat de steenmarter niet in huis komt en geen overlast geeft.

Wij zijn zelf nog wat kritischer en vrezen dat de steenmarter zich niet alleen in de kast zal ophouden, maar ook huis, schuur of auto zal bezoeken. Zie onder en oordeel zelf. Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen en horen die graag via info@desteenmarter.nl

 

 

Meer nieuwsberichten over steenmarters treft u aan op onze nieuwspagina.